Focus op voedselveiligheid

“Een veehouder moet kunnen vertrouwen dat veevoer en drinkwater 100% veilig zijn. Dit is niet alleen voor de dieren belangrijk, maar ook voor de eieren, het vlees en de melk die de consumenten eten.” Aan het woord is Jos Hendriks, eigenaar van Topturn Special Products en sinds augustus 2019 trotse deelnemer van SecureFeed. “Een SecureFeed-deelname verzekert de veehouder van een veilig product. Het zorgt ervoor dat veehouders die onze producten verstrekken, voldoen aan de eisen van IKB-Ei en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).”

 

Topturn is distributeur van BioAktiv, een breed inzetbaar product dat een veehouder via het voer als drinkwater kan toepassen. BioAktiv stimuleert een gezonde darmflora,  verhoogt de weerstand van het dier én heeft als belangrijke bijkomstigheid een positieve werking op de reiniging van waterleidingen. Door de deelname voldoet Topturn aan de strenge SecureFeed-voorwaarden de voedselveiligheid van voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen continu controleert.

 

Rien Huige, directeur van SecureFeed: “ Met tijdige onderkenning van risico’s en het nemen van passende maatregelen borgt SecureFeed samen met haar deelnemers de voedselveiligheid van voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen die direct of indirect aan veehouders worden geleverd. Als onpartijdig aanspreekpunt voor deelnemers, ketenpartners en externe partijen zorgt SecureFeed voor onderling contact, afstemming en openheid. Door kennis en ervaring te delen zijn risico’s verder te reduceren en is bij calamiteiten een daadkrachtige aanpak te regisseren.”

 

Reden voor Hendriks om zich aan te melden voor SecureFeed. “Door de deelname kunnen varkenshouders, pluimveehouders, en melkveehouders ons product BioAktiv continu verstrekken via voer en water. Het stimuleert een stabiele darmflora: de basis voor voedselveiligheid. Veehouders zijn zo verzekerd van een product dat voldoet aan alle eisen. “Kortom: gezonde dieren door een veilig en gecontroleerd product.”